• 4 قطعه
 • 42 دقیقه
 • پوست بره ی ایرانی

  " آنتونی پارچمونت" جوان سیاه پوست آمریكایی كشته می شود.طبق گزارش پزشكی قانونی، پلیس به خانوداه اش می گوید مرگ به علت مواد مخدر بوده است اما مادر آنوتنی و خاله اش باور نمی كنند و در جستجوی حقیقت برمی آیند...

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: تلخیص‌شده
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: شاه رضایی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: شهلا نیساری
  • سردبیر رادیویی: تراب زمانی
  • تهیه كننده كتاب گویا: مهدی شیبانی زاده
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • رده سنی: عمومی
  • راوی: امید زندگانی
  • كلید واژه: ادبیات جنایی,جنبش سیاهان آمریكا,حقوق بشر آمریكایی,راس
  • منبع: رادیو جوان
  • نویسنده اثر مرجع: هارولد جِف
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: كتاب شب
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • آسیب ها: خشونت و قتل
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • داستان: داستان كوتاه
  • پیشنهاد ما: پلیس نیویورك سابقه ی خوبی در ارتباط با كشتار سیاهان در آمریكا ندارد.این داستان نیز با این پلیس در ارتباط است.واژه ی " راس" نیز معمای این داستان شنیدنی است

  اما حقیقت چیست؟! چرا " آنتونی"حین نوشتن واژه ی " راس" كشته شده است؟!«پوست بره ایرانی» داستان چند قتل و مرگ طبیعی مشكوك است كه هیچ ردی از قاتل وجود ندارد اما همه آن ها مشغول نوشتن كلمه "راس" بودند...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده