• 4 قطعه
 • 55 دقیقه
 • تازه داماد به شكار می رود

  " برنوف " برای كمك در شكار به سراغ " واسكا" می رود. مردی كه او را " تازه داماد" می نامند. برنوف از ازدواجش ناراضی است و در می یابد واسكا همسرش را زیاد دوست می دارد؛ وقتی از او می پرسد چرا او را " تازه داماد" می نامند، متعجب می شود...

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: تلخیص‌شده
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: مهدی شاه رضایی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: شهلا نیساری
  • سردبیر رادیویی: تراب زمانی
  • تهیه كننده كتاب گویا: مهدی شیبانی زاده
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • رده سنی: عمومی
  • صدابردار: زهرا یساقی
  • راوی: امید زندگانی
  • كلید واژه: Yuri Markovich Nagibin,Yuri Nagibin,ادبیات روسیه
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): هفت گنبد
  • منبع: رادیو جوان
  • نویسنده اثر مرجع: یوری ناگیبین
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: ادبیات شرق(غیرایرانی)
  • داستان: داستان كوتاه
  • پیشنهاد ما: یك داستان كوتاه خیلی خوب درباره ی مردانی كه در زندگی عاطفی و زناشویی شان یك چیز مهم خالی ست و به رغم اینكه فكر می كرده اند، زندگی خوبی دارند، در مواجهه با دیگران در می یابند اشتباه فكر می كرده اند.داستان جمع و جور و شنیدنی ای ست.
  • نویسنده اثر مرجع به زبان مرجع: Ю́рий Ма́ркович Наги́бин

  " برنوف" وقتی شب را به تنهایی در كنار بركه به صبح می رساند، می فهمد چرا در زندگی زناشویی اش شكست خورده است و چرا " واسكا" خوش بخت است...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده