• 4 قطعه
 • 46 دقیقه
 • هفت كروتزر

  مادر فقیر و فرزند كوچكش در حال جست وجو برای پیداكردن چهار سكه هستند. آنان كشوی میزها و جیب های لباس ها را خالی می كنند و موفق می شوند سه سكه بیابند.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: تلخیص‌شده
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: مهدی شاه رضایی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: شهلا نیساری
  • تهیه كننده كتاب گویا: مهدی شیبانی زاده
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • رده سنی: عمومی
  • راوی: امید زندگانی
  • كلید واژه: ادبیات فقر,ادبیات مجارستان
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): هفت گنبد
  • منبع: رادیو جوان
  • نویسنده اثر مرجع: ژیگموند موریتس
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: هفت گنبد
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • داستان: داستان كوتاه
  • پیشنهاد ما: این داستان یكی از درخشان ترین تصاویر از مهر مادرانه در جهان است؛ مادری كه در اوج فقر، اجازه نمی دهد فرزندش آن را احساس كند و با شوخ طبعی و لبخند با فقر روبه رو می شود. داستانی كوتاه و دردآور، اما سرشار از غرور انسانی.

  مادر و فرزند تنها یك سكه كم دارند تا هفت سكه شان كامل شود و بتوانند با آن صابون بخرند و لباس های چرك را بشویند. هرچه می گردند سكه ای نمی یابند. شب فرامی رسد، یك نفر در می زند....

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده