• 9 قطعه
 • 306 دقیقه
 • مدرك

  «امروز یك نامه دریافت كردم، یك نامه رسمی. آنجاست روی میزم، می توانید بخوانیدش. نامه اعاده حیثیت توماس است، نامه بی گناهی اش. هیچ وقت شك نداشتم كه او بی گناه است. آنها برایم نوشتند: شوهرتان بی گناه بود، او را كشتیم»....

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: اقتباسی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: مریم جهانشاهی قاجار
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: مریم بابایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: فاطمه منشی پور
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • رده سنی: جوان
  • صدابردار: هادی ابوالفضلی
  • ناشر كتاب مرجع: مروارید
  • راوی: محسن دین محمد
  • شماره جلد كتاب: دو
  • كلید واژه: جنگ,مجارستان
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): سه گانه دوقلوها
  • منبع: ایرانصدا
  • عنوان كتاب مرجع: The Notebook, The Proof, The Third Lie
  • نویسنده اثر مرجع: آگوتا كریستف
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • آسیب ها: یاس و ناامیدی
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • داستان: رمان/داستان بلند
  • پیشنهاد ما: ... جنگ هیچ وقت خوب نیست اما گویا نمی توان زندگی بدون مصیبت و مشكل را تصور كرد حال می خواهد مصیبت های ظاهری مثل جنگ و قحطی باشد یا مصیبت های شخصی مثل جهل و توهم و ... این سه گانه دوقلوها مواجهه انسان معاصر است با مصیبت ها و اینكه چگونه این همه تلخی را در نهایت به نفع خود سر و سامان دهد ... یه پیشنهاد دیگه این داستان برای زیر 16 سال توصیه نمی شود
  • سال تولید: 1397
  • نویسنده اثر مرجع به زبان مرجع: Kristóf Ágota

  «... ما آدم های زیادی را اشتباهی كشتیم، امّا حالا، همه چیز سر و سامان گرفته است، ما پوزش می خواهیم و قول می دهیم كه دیگر چنین اشتباه هایی تكرار نشود. آنها می كشند و اعاده حیثیت می كنند. آنها معذرت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده