• 8 قطعه
 • 212 دقیقه
 • شطرنج

  راوی داستان با دوستش در یك كشتی مسافری عازم آرژانتین هستند. قهرمان شطرنج جهان « میركو كوچنتویچ » نیز برای شركت در رقابت جهانی در آرژانتین، همسفر آنهاست. راوی نقشه ای می كشد تا به میركو نزدیك شود و او را به یك بازی شطرنج در كشتی ترغیب كند.

  اطلاعات تکمیلی

  • نویسنده / تنظیم كننده رادیویی: محمدباقر رضایی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: محمود احمدی
  • تهیه كننده كتاب گویا: مهدی شیبانی زاده
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • رده سنی: عمومی
  • ناشر كتاب مرجع: قدیانی
  • راوی: بهروز رضوی
  • كلید واژه: آموك,ادبیات داستانی اتریش,پیكار با شیطان,داستان های روانكاوانه,زندان,شطرنج,غرور,كشتی مسافری,گشتاپو,میركو چنتوویچ,وجدان بیدار
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): كتاب شب
  • منبع(ایرانصدا، اداره كل نمایش): رادیوتهران
  • عنوان كتاب مرجع: شطرنج
  • نویسنده اثر مرجع: استفان تسوایك
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: كتاب شب
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • داستان: رمان/داستان بلند
  • پیشنهاد ما: فقط آشیل نبود كه از راه پاشنه اش به پایان راه رسید؛ همه ما پاشنه آشیلی داریم كه شاید خبر نداریم... «شطرنج» داستان نفس گیر و پر هیجان شطرنج بازی، مغرور و حریص و شكست ناپذیر است كه با آن همه هوش به كسی كه سالها در زندان حریف بازی شطرنج خودش بوده، می بازد! ...
  • عنوان فیلم مرتبط: Brainwashed,The Royal Game
  • نویسنده اثر مرجع به زبان مرجع: Stefan Zweig

  میركو مغرور، بی ادب و خودخواه است و اهل مراودات اجتماعی نیست، مگر برایش نفع مالی داشته باشد. او از قهرمانی در مسابقات شطرنج و حواشی آن توانسته ثروت هنگفتی به دست بیاورد و تنها هدفش از بازی شطرنج ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده