• 11 قطعه
 • 267 دقیقه
 • رستم و افراسیاب

  رستم دستان بالیده و افراسیاب دوباره به خاك ایران تعرض كرده است. رستم اسبی درخور به‌نام «رخش» می‌یابد و برای نخستین‌بار به میدان نبرد پای می‌گذارد و با افراسیاب رویارو می‌شود. افراسیاب می‌گریزد و پدرش، پشنگ، با شاه ایران پیمان آشتی می‌بندد.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: منصوره خادم نیا
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: محسن حكیم معانی
  • تهیه كننده كتاب گویا: منصوره خادم نیا
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • راوی: غلامعلی امیر نوری,فاطمه ركنی
  • شماره جلد كتاب: 9
  • كلید واژه: اسب رستم,افراسیاب,البرز كوه,پشنگ,رخش,رستم و افراسیاب,زوتهماسب,سپاه توران,صلح ایران و توران,كیقباد,كیكاووس,گرز رستم,گرشاسپ,لشگر ایران,نبرد ایران و توران
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): شاهنامه حكیم ابوالقاسم فردوسی
  • منبع: ایرانصدا
  • عنوان كتاب مرجع: شاهنامه
  • نویسنده اثر مرجع: حكیم ابوالقاسم فردوسی
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • داستان: رمان/داستان بلند
  • پیشنهاد ما: اگر می‌خواهید نخستین نبرد رستم جوان در میدان كارزار و نخستین رزم او را با اسفندیار بشنوید، این جلد را از دست ندهید. همچنین خواهید شنید كه رستم پیل‌تن، چگونه اسبی چموش به نام «رخش» را به كمند خود می‌كِشد، حیوان را مركب خود می‌كند و با گرز نیای بزرگش، سام، قدم در راه پر فرازونشیب پهلوانی و میدان نبرد می‌گذارد.
  • سال تولید: 89-99

  گرشاسپ گرفتن رستم رخش را لشكركشیدن زال به‌سوی افراسیاب آوردن رستم كی‌قباد را از كوه البرز كی‌قباد جنگ رستم با افراسیاب آمدن افراسیاب نزدیك پدر خود آشتی خواستن پشنگ از كی‌قباد آمدن كی‌قباد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده