• 15 قطعه
 • 289 دقیقه
 • پادشاهی فریدون

  فریدون دختران پادشاه یمن را به همسری پسرانش سلم، تور و ایرج برگزید و خود از تخت كناره گرفت و جهان را میان ایشان تقسیم كرد. سلم و تور كه تخت روم و چین نصیبشان شد، بر ایرج كه پادشاهی ایران را داشت، رشك ورزیدند و او را كشتند.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: منصوره خادم نیا
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: محسن حكیم معانی
  • تهیه كننده كتاب گویا: منصوره خادم نیا
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • راوی: غلامعلی امیر نوری,فاطمه ركنی
  • شماره جلد كتاب: 4
  • كلید واژه: آزمون پسران فریدون,از نسل ایرج,بخش كردن جهان توسط فریدون,برادركشی در شاهنامه,حسادت برادرانه,سلم و تور,شاهنامه فردوسی,كشته شدن ایرج,ماه آفرید,منوچهر
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): شاهنامه حكیم ابوالقاسم فردوسی
  • منبع: ایرانصدا
  • عنوان كتاب مرجع: شاهنامه
  • نویسنده اثر مرجع: حكیم ابوالقاسم فردوسی
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • داستان: رمان/داستان بلند
  • پیشنهاد ما: تا دنیا بوده، رشك و برادركشی نیز بوده است. این‌بار در جهان اساطیری شاهنامه با سه برادر و سه پادشاه كه خود از پشت پادشاهی نیكو چون فریدون هستند، روبه‌رو می‌شویم. بشنوید عاقبت كار سه پادشاه چین و روم و ایران را.
  • سال تولید: 1389-1398

  پادشاهی فریدون پانصد سال بود فرستادن فریدون جندل را به یمن پاسخ دادن پادشاه یمن جندل را رفتن پسران فریدون، نزد شاه یمن فسونگری آزمودن سرو بر پسران فریدون آزمودن فریدون پسران خود را بخش كردن ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده