• 7 قطعه
 • 175 دقیقه
 • بر لبه‌های زندگی

  «بر لبه‌های زندگی و چند داستان دیگر» داستان هایی از كلود شنرب نویسنده معاصر فرانسوی است كه داستان هایش در واقعیت و خیال در نوسان است و دنیای جدیدی را برای خواننده ترسیم می كند...

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: تلخیص‌شده
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: محمدرضا گودرزی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: رضا قربانی
  • تهیه كننده كتاب گویا: ویدا بابالو
  • دبیر سرویس: محسن حكیم معانی
  • راوی: بهروز رضوی
  • كلید واژه: ادبیات فرانسه
  • منبع: رادیوتهران
  • عنوان كتاب مرجع: Aux bords de la vie
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: كتاب شب
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • آسیب ها: خشونت و قتل
  • ملیت: ادبیات غرب(غیرایرانی)
  • داستان: مجموعه داستان
  • پیشنهاد ما: این كتاب دنیای واقعی اما نامتعارفی را برای ما ترسیم می كند و جهان خیالی و گاهی وهم‌انگیز آن ، خواننده را به وجد می آورد كه برای دوستداران داستان كوتاه جهان داستانی شنیدنی و جذاب و گیراست. شنیدن این كتاب برای گروه سنی كودك و نوجوان به خاطر توصیف برخی صحنه های خشونت آمیز به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود.
  • نویسنده اثر مرجع به زبان مرجع: Claude Schnerb

  در این داستان‌ها به افراد مختلفی برمی‌خورید؛ همچون پسر پری و وزغ، اشراف‌زاده‌ لهستانیِ ورشكسته‌ای كه در بازارها تقویت‌كننده‌ روان می‌فروشد، بانویی كه پدر و مادرش را كمتر از شكلات دوست دارد، نابغه‌ ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده