• 7 قطعه
 • 294 دقیقه
 • مرغ، دانه، دام

  جوانی بادیه نشین به نام اسود به جرگه جوانمردان دعوت می‌شود و با عیاران كاروانی را غارت می‌كنند. جوانمردان در مخفیگاه اسود را در جمع خودشان می‌پذیرند. اسود از راهزنی مردان خدا متعجب می‌شود كه آیا این درست است! مرشد جوان‌مردان پاسخ می‌دهد...

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: بهروز راستانی
  • قالب كتاب گویا: نمایشی
  • بازیگر: احمد شمس آصف,پری امیرحمزه,حسین فلاح,رامین پورایمان,رحمان باقریان,رضا الماسی,سعیده فرضی,كامران ملك مطیعی,مجید همزه,مظفر مقدم,مهدی كاشانیان,میكائیل شهرستانی
  • كارگردان برنامه/نمایش رادیویی: صدرالدین شجره
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: محمود مختاری
  • تهیه كننده كتاب گویا: امیرحسین سلیمی
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • افكتور: فرشاد آذرنیا
  • كلید واژه: بغداد,جوانمرد,راهزن,عیاران,مرشد
  • منبع: اداره كل نمایش
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: قصه شب
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): نمایش رادیویی
  • ملیت: ادبیات اسلامی(غیر ایرانی)
  • داستان: رمان/داستان بلند
  • پیشنهاد ما: عیاران گروهی بودند كه طرفدار جوانمردی و بخشش و كمك به ضعیفان بودند و افراد ظالم را، بدون اعتنا به قوانین حاكم، مجازات و اموال آنان را بین مردم بخشش می‎كردند. داستان «مرغ، دانه، دام» روایتی است از ماجرای دو فرقه‌ی عیار و شنیدن اتفاقاتی كه برای آنها افتاده، خالی از لطف نیست... غیر از این، گمان می شود داستان عیاران تاریخ گذشته است اما با شنیدن این داستان مشخص می شود كه سوال اساسی كه در این نمایش مطرح می شود «هدف وسیله را توجیه می كند» كه آن زمان برای عیاران مطرح بوده امروز نیز در جوامع مدرن، بسیاری از حكام و حتی مردم همین رویه را دارند و داستان از این جهت چالش بر انگیز و قابل تامل است و به نوعی عبرت ناپذیری و فراموشی نوع بشر را اشاره می كند ...

  اسود كه جوانی تنها و بادیه نشین است، شربت فتوت نوشید و به جرگه جوان‌مردان پیرو بكران عیار پیوست و ساكن محله باب الازج بغداد شد. روزی شمس الدین علی كه از جوانمردان پیشور است، اسود را از شرّ مزاحمت ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده