• 4 قطعه
 • 46 دقیقه
 • گلدان چینی

  اتوبوس پر شد و راه افتاد. آخرین نفری كه سوار شد یك گلدان چینی عتیقه و گرانبها در دست داشت و از روی احتیاط در حالی كه سعی می كرد تعادل خود را حفظ كند به طرف عقب ماشین رفت. مردم عقب اتوبوس جابه‌جا شدند و این نفر پنجمی را به زور جا دادند.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: تلخیص‌شده
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: شهلا نیساری
  • تهیه كننده كتاب گویا: فاطمه منشی پور
  • دبیر سرویس: سارا عشقی نیا
  • رده سنی: عمومی
  • صدابردار: عزت فولادی
  • راوی: امید زندگانی
  • شماره جلد كتاب: 48
  • كلید واژه: اتوبوس,بی اعتنایی,گلدان چینی
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): هفت گنبد
  • منبع: رادیو جوان
  • عنوان كتاب مرجع: دید و بازدید
  • نویسنده اثر مرجع: جلال آل احمد
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: هفت گنبد
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • آسیب ها: یاس و ناامیدی
  • ملیت: فارسی
  • داستان: مجموعه داستان
  • پیشنهاد ما: «گلدان چینی» داستان زیبایی است كه صاحبش آن را در آغوش گرفته، سوار اتوبوس می‌شود، در راه مسافری كه گلدان را در دستش نگاه می كرد، در سر پیچی گلدان از دستش افتاد و شكست، در ایستگاه كه اتوبوس متوقف بود صاحب گلدان تا به سراغ پاسبان برود، چند قدمی كه دور شد، اما... داستان گلدان چینی، حكایت از نامردمی ها و بی وفایی ها دارد؛ دردی كه جوامع مدرن به آن دچارند.... از شما دعوت می كنیم این داستان زیبا و تأثیرگذار را بشنوید.

  مردی بود چهل و چند ساله ؛ پالتو آبرومندی داشت و كلاهش نو و تمیز بود. همان دستش كه به گلدا ن چینی بند بود، با یك دستكش چرمی نو پوشیده شده بود. در صندلی عقب ماشین، چهار نفر دیگر عبارت بودند از دو تا ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده