نسخه آرشیو پخش آرشیو

دیدار آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت: 21:00 | مدت: 30 دقیقه

گفتگو با هنرمندان
با حضور دكتر محمد معمارزاده(نقاش)،\r\n شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو