نسخه آرشیو پخش آرشیو

پی نوشت(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت: 10:00 | مدت: 40 دقیقه

برنامه طنز با موضوعات محیط زیستی- به كار بردن همه خلاقیت ها برای استفاده نكردن از پل عابر پیاده
با حضور احمد بحری(محیط بان)، \r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو