نسخه آرشیو پخش آرشیو

روانشناسی ورزشی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه به بررسی چالش های علمی روانشناسی ورزشی اختصاص دارد. \r\n
با حضور خسرو حمزه(روانشناس)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو