نسخه آرشیو پخش آرشیو

روانشناسی ورزشی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه به بررسی اهمیت روانشناسی در ورزش اختصاص دارد.
با حضور خسرو حمزه(رواشناس)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو