نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان قرآنی(تكرار) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 10:15 | مدت: 45 دقیقه

پاسخ به پرسش ها و شبهات قرآنی
حجج الاسلام ملكی، شاه علیزاده(كارشناس). شما رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت را می شنوید. رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو