نسخه آرشیو پخش آرشیو

فصل پروانگی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

شما چقدر در برقراری ارتباط كلامی موفق هستید؟\r\n
ارتباط تلفنی با خانم میترا میرفخرایی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو