نسخه آرشیو پخش آرشیو

روانشناسی ورزشی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه به بررسی اصول روانشناسی در ورزش می پردازد.
\r\nبا حضور صابر مهری(روانشناس ورزشی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو