نسخه آرشیو پخش آرشیو

روانشناسی ورزشی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 دی 1396 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه در خصوص تغییر و تحولات سبك زندگی ورزشكاران پس از موفقیت و شهرت به گفتگو می پردازد. \r\n
با حضور خسرو حمزه(روانشناس)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو