نسخه آرشیو پخش آرشیو

روانشناسی ورزشی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه به بررسی اهمیت حضور روانشناس در كنار تیم های ملی به بحث و بررسی می پردازد.
با حضور مجدالدین مستعان(روانشناس ورزشی)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو