نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاص باشید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

تجربه خاص: راه اندازی برند شال و روسری- خیابان خاص: تولید مانتو و پوشاك بانوان- ایده خاص: تولید عروسك های دست دوز و معرفی بانوان كارآفرین\r\n
مهدی سروری(كارشناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو