نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 1 شهریور 1396 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

آغار هفته دولت و مدیریت رجایی و باهنر الگویی برای دولتمردان- جریان شناسی رسانه های بیگانه- خواسته بخش خصوصی از دولت دوازدهم- سفر نماینده آمریكا به سازمان ملل- دستاوردهای جدید ارتش عراق در تلعفر
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر بشارتی(وزیر اسبق كشور)، دكتر عابدینی(كارشناس رسانه)، دكتر آل اسحاق(وزیر اسبق بازرگانی و رییس اتاق ایران و عراق)، دكتر فیاضی(كارشناس مسائل بین الملل) و دكتر محمدی(تحلیلگر مسائل منطقه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو