نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 مهر 1395 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

گزارش حقوق بشری دبیركل سازمان ملل درخصوص ایران و اهداف مترتب بر آن- راهبردهای اساسی توسعه صادرات كشور و ارزیابی نتایج اولیه- انتقاد رئیس كل بانك مركزی از عملكرد غیرشفاف اروپا- موفقیت های نیروی انتظامی در ارتقاء ضریب امنیتی كشور\r\n\r\n
اجرای طرح كاهش آلودگی هوا در هاله ای از ابهام- امحاء كالاهای قاچاق بایدها و نبایدها- جزئیات طرح ویژه واگذاری زمین مسكونی، كشاورزی و تجاری رایگان به محرومان به دستور رهبر انقلاب \r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو