نسخه آرشیو پخش آرشیو

بومرنگ آرشیو برنامه ای

دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت: 13:20 | مدت: 5 دقیقه

معرفی روستاهای گردشگری استان آذربایجان شرقی- روستای كندوان
با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، خانم اسحاق تبار(گوینده) و دكتر ریاحی(پژوهشگر فرهنگ مردم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو