نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 17 مهر 1395 ساعت: 19:00 | مدت: 59 دقیقه

وقوع دو انفجار انتهاری در آنكارا- زمینه سازی های بانكی توسعه صادرات ایران و تاثیرات مستقیم آن در تقویت و ارتقا صادرات كالا- آتش بس پیشنهادی سازمان ملل و راهكارهای پایان محاصره یمن- سفر آقای روحانی به مالزی و ظرفیت های تهران كوالالامپور در ابعاد مختلف\r\n\r\n
حذف سامانه كنترل سوخت توسط دولت و امكان تشدید مصرف و قاچاق بنزین- انتقادات مجلس به گسترش مناطق آزاد و اصرار دولت بر گسترش- سرنوشت نامشخص فیش های حقوقی\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو