نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت: 09:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

چالش های پیش روی بیمه بیكاری\r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، احمدی فرد(كارشناس مجری)، حیدری(رییس اتحادیه پیشكسوتان كارگری)، بیات(رییس اتحادیه كارگران قراردادی)، كارگر(مدیر كل توسعه وزارت تعاون) و ارتباط تلفنی با خدادای(نماینده مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو