نسخه آرشیو پخش آرشیو

ضیافت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1396 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت 59 دقیقه

توانمندی ها و چالش های حوزه صنایع غذایی
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، هاشمی(گوینده)، مرتضوی(رئیس كانون صنایع غذایی ایران)، كریمی(كانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم)، معماریان(عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع آرد ایران, رئیس هیئت مدیره آرد تهران باخت) و مروت پور(دبیر انجمن نان های ماشینی و صنعتی كشور و عضو هیئت مدیره كانون انجمن های صنفی صنایع غذایی كشور)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو