نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت: 12:10 | مدت: 50 دقیقه

كم و كیف قرارداد سرمایه گذاری 36 میلیارد ریالی در بنادر كشور- آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی- نگاهی به جایگاه كارگران در بودجه 96 با توجه به آمارهای متناقض بیكاری- نگاهی به گزارش مركز پژوهش های مجلس، استقراض دولت برای خرید گندم و برآورد مخارج طرح جامع سلامت\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
تحولات سوریه، جنوب تعز در آستانه آزادی كامل- كشته شدن سفیر روسیه در تركیه، گمانه زنی ها و تبعات این اتفاق- جمع بندی سفر آمانو به تهران \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو