نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 21 مرداد 1396 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

آمریكا و سیاست یك بام و دو هوا در برخورد با تروریسم- رد شدن بحث تفكیك وزارت صنعت و تجارت و ضرورت استقلال كامل سازمان توسعه تجارت- سفر فرستاده سازمان ملل در امور یمن به تهران- حمایت لجستیكی آمریكا در داعش و عراق- یكسان سازی نرخ ارز و الزامات آن
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری)، رضاخواه(كارشناس مسائل بین الملل)، فتح اله كرمانشاهی(رئیس كمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد)، دستمالچیان(كارشناس مسائل سیاسی)، هانی زاده(كارشناس مسائل سیاسی)، دكتر قادری(استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو