نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا طلوع سحر آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 آبان 1396 ساعت: 04:36 | مدت: 45 دقیقه

دلجویی از رنجوران- در عبادت دچار كسالت نشویم- هوشیاری و بیداری- از ابراز آن چه اطلاع نداریم ابا نكنیم-اذان صبح به افق تهران: 4:56- موذن: رحیم خاكی
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده)، خانم پرتوی(راوی) و دكتر رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو