نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 تیر 1396 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

به گفته وزیر خارجه گزینه نهایی ایران در قبال بدعهدی های امریكا خروج از برجام خواهد بود- حمایت لجستیك امریكا از گروه های تروریستی در سوریه- تصویب تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان هدفمند سازی یارانه- طرح ضربتی اعطای وام ازدواج آغازمی شود- بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه امریكا تصویب شد
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با شفیعی(تحلیلگر مسائل سیاسی)، دكتر صباح زنگنه(تحلیلگر مسائل منطقه)، بائوج لاهوتی(نماینده مجلس و عضو كمیسیون برنامه وبودجه)، پورابراهیمی(نماینده مجلس و رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس) و دكتر جلالی(نماینده مجلس و رئیس مركز پژوهش های مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو