نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 22 آبان 1395 ساعت: 19:00 | مدت: 59 دقیقه

حضور نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تهران و دیدار با مقام های كشورمان بحران سوریه و تمركز بر نقش ایران- احیای صندوق ذخیره ارزی در بررسی برنامه ششم توسعه و نگاهداشت این صندوق- نگرانی رئیس كمیسیون اروپا از مواضع رئیس جدید كاخ سفید و بررسی راهبردهای اروپایی ها در تعامل با آمریكا- اهمیت راهپیمایی كنگره عظیم اربعین و نگاهی به آخرین اقدامات\r\n\r\n
دستاوردهای اقتصادی سفر ظریف به اروپای شرقی و در فضای پسابرجام چه منافعی از اقتصاد در تعامل با كشورهای اروپای شرقی به دست آمده؟- 18 كشته و زخمی در انفجار پایگاه آمریكایی بگرام افغانستان داعش پس از شكست در عراق و سوریه به دنبال پایگاه دیگری در افغانستان است- حذف كلمه «اختلاس» در تخلفات صندوق فرهنگیان\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو