نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

خرید تضمینی گندم به شكل كنونی انگیزه تولید كیفی را از بین می برد- ضرورت حذف دامداری سنتی برای حفظ كیفیت آب تهران- اطلاع رسانی از راهپیمایی اربعین- استفاده از دستمال غذایی در سرشیرهای سنتی
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس موحد(عضو اتاق تعاون ایران)، مرتضوی(رئیس كانون صنایع غذایی)، مهندس ملاصالحی(قائم مقام معاون امور دام)، كتال محسنی(معاون فنی محیط زیست)، حیدری(سخنگوی ستاد مركزی اربعین) و باكری(دبیر انجمن فرآورده های لبنی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو