نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

ضرورت افزایش بودجه نیروهای مسلح در لایحه بودجه- راهبردهای نظامی امنیتی در سوچی روسیه- محصولات كشاورزی باید رقابتی شوند- دلایل سكوت رسانه های جهانی نسبت به پایان داعش- دومین نشست همكاری های هسته ای\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با محسن بیگی(عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس)، سردار مسعود جزایری(سخنگوی نیروی های مسلح)، بیابانی(قائم مقام دبیركل خانه كشاورز)، شهیدی(كارشناس مسائل سیاسی) و فیاضی(كارشناس مسائل سیاسی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو