نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

ضرورت افزایش قدرت دفاعی كشور در ابعاد مختلف
با حضور سردار سیف(معاون عملیات سازمان بسیج مستضعفین) و سردار شكارچی(معاون بسیج ستاد كل نیروهای مسلح)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو