نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اجتماعی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت: 13:30 | مدت: 53 دقیقه

روابط پزشك و بیمار- روابط مالی و اخلاقی پزشك و بیمار
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، نعمتی(كارشناس مجری)، دكتر پرشاد(مدرس اخلاق پزشكی)، خانم دكتر آذرتاش(مشاور خانواده و مدرس دانشگاه) و ارتباط تلفنی با دكتر پوربافرانی(نماینده مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو