نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای جدید را ندارند- حمله افراد مسلح در كابل- افزایش نرخ ارز- نیروهای زمینی تركیه وارد سوریه شدند- افزایش غلظت ریزگردها در اهواز\r\n\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با الله یار ملكشاهی(رئیس كمیسیون قضایی مجلس)، كیومرث یزدان پناه(كارشناس شبه قاره)، جعفر قادری(نماینده ادوار مجلس)، میرقاسم مدنی(كارشناس مسائل تركیه) و علی ساری(نماینده مجلس)\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو