نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا طلوع سحر آرشیو برنامه ای

جمعه 19 آبان 1396 ساعت: 04:49 | مدت: 45 دقیقه

كسب محبوبیت- هدایت- تعلیم و تربیت فرزندان- هدف از خلقت عبادت است- اذان صبح به افق تهران: 5:09- موذن: مرحوم استاد حسین صبحدل
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده)، خانم پرتوی(راوی) و دكتر رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو