نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا طلوع سحر آرشیو برنامه ای

یکشنبه 1 بهمن 1396 ساعت: 05:13 | مدت: 45 دقیقه

آباد كردن خانه دل- صحیفه سجادیه دعای 21 فراز 9(خدایا تنم را جامه تقوا بپوشان)- گوش شنوا داشتن- فضیلت مرگ- عبادت خالصانه اذان صبح به افق تهران: 5:44 موذن: مرحوم شیخ محمد ابوزید
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده)، خانم پرتوی(راوی) و دكتر رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو