نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 20 شهریور 1396 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

چالش های پیش روی بیمه بیكاری
با حضورخانم پرندآور(تهیه كننده)، احمدی فرد(كارشناس مجری)، حیدری(رییس اتحادیه پیشكسوتان كارگری)، بیات(رییس اتحادیه كارگران قراردادی)، كارگر(مدیركل توسعه وزارت تعاون) و ارتباط تلفنی با خدادای(نماینده مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو