نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

شنبه 5 اسفند 1396 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

حراج نوروزی تورهای ایران- سرنوشت مبهم خود كفایی گندم- روز نظام مهندسی- خدمات فضای مجازی كودك و نوجوان
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ (كارشناس مجری)، روح بخش(مجری)، دكتر محمد محب خدایی(معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی)، مصطفی شفیعی شكیب(عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران)، مهندس علیقلی ایمانی(رئیس بنیاد ملی توانمندی سازی ایران)، مهندس اسماعیل اسفندیاری پور(مجری طرح گندم وزارت جهاد كشاورزی)، مهندس فرج اله رجبی(رئیس سازمان نظام مهندسی ایران و عضو كمیسیون عمران مجلس)، دكتر عبدالوحید فیاضی(مشاور پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش) و مهندس خسرو سلجوقی(مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی كودك و نوجوان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو