نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

فعالیت فروشگاه های بهاره از نهم اسفند آغاز میشود- آماده باش دستگاه ها برای مقابله با موج جدید سرما- میزان افزایش مزد سال 97 چقدر است؟
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، مهندس حمیدرضا خلیلی(مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد كشاورزی استان تهران)، مهندس محمدصادق بنشیری(عضو مجمع ملی حمایت از مصرف كننده)، بهنام سعیدی(سخنگوی سازمان مدیریت بحران كشور)، محمد علیخانی(رئیس كمیسیون عمران شورای شهر تهران)، دكتر اصغر آهنیها(عضو شورای عالی كار) و دكتر شهباز حسن پور بیگلری(عضو كمیسیون برنامه و بودجه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو