نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

شنبه 23 دی 1396 ساعت: 12:19 | مدت: 51 دقیقه

بررسی توانمندی موشكی حزب الله لبنان- تعلیق تمدید تحریم های هسته ای و شرایط ترامپ- دلیل عدم واریز سود سهام عدالت به برخی مشمولان- آخرین وضعیت دریانوردان كشتی سانچی\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، خانم حسنی دخت(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با آجرلو(كارشناس مسائل منطقه)، ایزدی(كارشناس مسائل بین الملل)، شفیعی(كارشناس سیاسی)، پوری حسینی(رئیس سازمان خصوصی سازی) و حق شناس(معاون دریانوردی سازمان بنادر و كشتیرانی)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو