نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت: 19:00 | مدت: 59 دقیقه

كنترل تورم و افزایش ضریب جینی، ركود به نابرابری دامن زده است- ضرورت بررسی راهبرد همكاری پسابرجام ایران و اتحادیه اروپا نشست مشترك گمرك و خودروسازان با هدف تسهیل بیشتر در صادرات- مداخله تركیه در قبال تحولات عراق\r\n\r\n
انقلابی گری فرهنگ عاشورایی و جامعه مطلوب- تصویب قانون جاستا تغییر در سیاست كلان امریكا در قبال عربستان یا تاكتیك انتخاباتی- ادعای حمله به ناوشكن امریكایی توسط نیروهای یمنی آیا ایالات متحده به دنبال دخالت نظامی مستقیم در یمن است؟\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو