نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

بررسی اهداف آمریكا و اروپا برای كشاندن فعالیت های موشكی ایران به حوزه مذاكرات جدید و ابعاد پاسخ ایران به این موضوع
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسین زاده(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر جلیلوند(استاد روابط بین الملل دانشگاه)، دكتر دهقان پوده(معاون اسبق پژوهشی وزارت دفاع و استاد دانشگاه) و دكتر عباسی سمنانی فر(رئیس مركز مطالعات ستاد كل نیروهای مسلح و معاون سازمان جغرافیایی كشور)\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو