نسخه آرشیو پخش آرشیو

سوال آرشیو برنامه ای

جمعه 30 مهر 1395 ساعت: 13:15 | مدت: 15 دقیقه

واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی
باحضور مهندس پوری حسینی(رییس سازمان خصوصی سازی ومعاون وزیر اقتصاد)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو