نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت: 12:10 | مدت: 50 دقیقه

كم و كیف قرارداد سرمایه گذاری 36 میلیارد ریالی در بنادر كشور- آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی- نگاهی به جایگاه كارگران در بودجه 96 باتوجه به آمارهای متناقض بیكاری\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
نگاهی به گزارش مركز پژوهش های مجلس استقراض دولت برای خرید گندم و برآورد مخارج طرح جامع سلامت- تحولات سوریه جنوب تعز در آستانه آزادی كامل- كشته شدن سفیر روسیه در تركیه گمانه زنی ها و طبعات این اتفاق- جمع بندی سفر آمانو به تهران \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو