نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 6 دی 1395 ساعت: 12:15 | مدت: 1 ساعت

آزاد سازی حلب طرحی موفق برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه- بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران و تاثیر برجام در این رابطه- تهدید رژیم صهیونیستی مبنی بر خروج از سازمان ملل به دلیل قطعنامه اخیر\r\n\r\n\r\n\r\n
بررسی ارتباط نرخ ارز با سیاست های اقتصادی دولت- گسترش اقدامات تروریستی در غرب- جایگاه اشتغال در برنامه ششم توسعه- رشد بی سابقه واردات پس از برجام- راه های هدفمند نمودن واردات و جلوگیری از واردات بی رویه\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو