نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی روز آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 30 شهریور 1396 ساعت: 16:00 | مدت: 55 دقیقه

اظهارات توهین آمیز ترامپ و تهدید ملت ایران در صحن سازمان ملل- علل واكنش غیرمعقول ترامپ و تنفرپراكنی و تهدید ملت ایران به سازمان ملل
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسین زاده(كارشناس مجری)، دكتر مشتاقی نیا(كارشناس مسائل بین الملل)، دكتر ثروتی(تحلیلگر مسائل بین الملل و سیاسی) و ارتباط تلفنی با دكتر زارعی(كارشناس مسائل سیاسی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو