نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 5 دی 1395 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 18 دقیقه

صدور قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و استاندارد دوگانه غرب علیه ایران
با حضور دكتر صفری(كارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی مركز راهبردی تربیت اسلامی)، خانم دكتر فتح پور(استاد دانشگاه كارشناس حقوق بین الملل) و دكتر فاطمی نژاد(كارشناس حقوق بین الملل)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو