نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی علمی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 2 مهر 1396 ساعت: 21:00 | مدت: 51 دقیقه

نقش دستاوردهای دفاع مقدس در عرصه های دفاعی، علمی و مدیریتی
با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، باریكانی(كارشناس مجری)، دكتر مهدی نژاد نوری(عضو هیئت علمی دانشگاه مالك اشتر)، دكتر قربانی مقدم(متخصص سیستم ها و ارتباطات و اطلاعات) و ارتباط تلفنی با دكتر دهقان(وزیر سابق دفاع و مشاور رهبری در امور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح) و مهندس مقدسی(نماینده مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو